Inzicht versus begrip

niet-weten moodboard

Is er verschil tussen iets zien en dus inzicht hebben-, en iets begrijpen en er dus begrip van hebben? Misschien niet, maar het is wel een leuke aanleiding om uit te leggen, waarom er zo vaak de nadruk wordt gelegd op het inzicht dat het bij de 3 principes niet gaat om intellectueel begrijpen. Vanochtend…

Lees meer

Stof tot nadenken

Stof tot nadenken Iedere keer weer verwonder ik me over hoe inzicht moeiteloos leidt tot positieve veranderingen.  Welk inzicht? Het inzicht in hoe onze menselijke ervaring tot stand komt. Het samenspel van Universele Levensenergie, Universeel Bewustzijn en Universeel Denken, oftewel Mind, Consciousness and Thought. De 3 Principes ooit opgetekend door Sydney Banks. Het zijn woorden…

Lees meer

Hoe dan?

Steeds vaker hoor ik mensen roepen ‘hoe dan?’. Soms, en die zijn het leukst, met de handen in de lucht en een lachend gezicht! Alsof diegene al weet dat er geen antwoord komt. En dat bevalt mij wel. Voordat ik bij de Slagersdochters kwam, was ik altijd op zoek naar het hoe dan. Hoe kan…

Lees meer